HDU4622 Reincarnation

题面在这里

考虑枚举字串\([l,r]\),则所有包含\([l,r]\)的区间答案+1

因为要考虑本质不同的子串,设该子串上次出现位置\([l',r']\)

则包含\([l',r]\)子串的区间答案-1

然后XJBDP就好了

记录子串上次出现的区间可以用哈希

示例程序:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
#include<cstdio>
#include<cstring>
#define cl(x,y) memset(x,y,sizeof(x))
typedef unsigned long long ull;
using namespace std;

const int maxn=2005;
const int maxs=2005,MOD=10007;
int tst,n,q,f[maxn][maxn]; ull pw[maxn],h[maxn];
char s[maxn];
inline ull gethash(int l,int r){
return h[r]-h[l-1]*pw[r-l+1];
}
struct hashmap{
int lnk[MOD+5],nxt[maxs],son[maxs],tot;ull w[maxs];
inline void clear() {cl(lnk,0);tot=0;}
inline void add(ull x,int y){
son[++tot]=y;nxt[tot]=lnk[x%MOD];lnk[x%MOD]=tot;w[tot]=x;
}
inline int* ask(ull x){
for (int j=lnk[x%MOD];j;j=nxt[j])
if (w[j]==x) return &son[j];
return NULL;
}
}lst;
int main(){
pw[0]=1;for (int i=1;i<=2000;i++) pw[i]=pw[i-1]*233;
scanf("%d",&tst);
while (tst--){
scanf("%s%d",s+1,&q);n=strlen(s+1);
for (int i=1;i<=n;i++) h[i]=h[i-1]*233+s[i];
cl(f,0);
for (int L=1;L<=n;L++){
lst.clear();
for (int i=1;i+L-1<=n;i++){int j=i+L-1;
f[i][j]++;ull hhh=gethash(i,j);
if (lst.ask(hhh)!=NULL) f[*lst.ask(hhh)][j]--,*lst.ask(hhh)=i;else lst.add(hhh,i);
}
}
for (int i=n;i>=1;i--)
for (int j=i;j<=n;j++) f[i][j]+=f[i+1][j]+f[i][j-1]-f[i+1][j-1];
while (q--){
int l,r;scanf("%d%d",&l,&r);
printf("%d\n",f[l][r]);
}
}
return 0;
}